Saturday, 23 January 2010

40 SEBAB MASUK SYURGA


1- IMAN DAN AMAL SOLEH
2- TAKWA KEPADA ALLAH
3- TAAT KEPADA ALLAH DAN RASULNYA
4- BERJIHAD DI JALAN ALLAH
5- BERTAUBAT
6- ISTIQAMAH DI ATAS AJARAN ALLAH
7- MENUNTUT ILMU AGAMA UNTUK MENCARI KEREDHAAN ALLAH
8- MEMBINA MASJID
9- MEMBAIKI AKHLAK
10- MENINGGALKAN PERDEBATAN YANG TIDAK MEMBAWA MUNAFAAT
11- MENINGGALKAN DUSTA WALAUPUN HANYA SEKADAR BERKELAKAR
12- BERSUCI SELEPAS BERHADATH DAN SOLAT DUA RAKAAT
13- PERGI KE MASJID UNTUK MENGERJAKAN SOLAT
14- MEMBANYAKKAN SUJUD KEPADA ALLAH SUBHANAHU WATA’ALA
15- HAJI YANG MABRUR
16- MEMBACA AYAT KURSI SELEPAS SOLAT FARDHU
17- MENGERJAKAN SOLAT 12 RAKAAT
18- MENYEBAR SALAM, MEMBERI MAKAN ORANG MISKIN, SILATURRAHIM DAN SOLAT MALAM
19- JUJUR, AMANAH DAN BERSEDEKAH
20- SOLAT DAN TAAT KEPADA SUAMI
21- MENDIDIK, MENJAGA ANAK DAN SAUDARA MARA
22- BERSABAR DAN IKHLAS ATAS KEMATIAN ANAK
23- MENJAGA ANAK YATIM
24- MENDATANGI ORANG SAKIT DAN BERSILATURRAHIM DENGAN SAUDARA
25- SENTIASA BERAKHLAK DAN BERBUDI MULIA
26- BERTOLAK ANSUR DALAM URUSAN JUAL BELI
27- MENOLONG ORANG DALAM KESUSAHAN
28- KERANA BANYAKNYA BERAMAL SOLEH
29- BERSABAR ATAS HILANGNYA NIKMAT PENGLIHATAN
30- BERBUAT BAIK KEPADA SESAMA MAKHLUK
31- CINTAKAN SURAH AL – IKHLAS
32- MENJAGA SOLAT SUBUH DAN ASAR
33- PERINGATAN YANG BAIK SELAMA DI DUNIA
34- MENJAGA RUKUN ISLAM YANG LIMA
35- MANIHAT AL – ATHAR (MEMINJAMKAN HAIWAN)
36- MENGHAFAZ ASMA’ALLAH AL – HUSNA
37- BERPUASA DENGAN PENUH KEIMANAN DAN KEIKHLASAN
38- BERSABAR MENGHADAPI FITNAH DAJJAL
39- BERSABAR MENGHADAPI PENYAKIT DAN CUBAAN
40- SENTIASA MEMBACA DOA SAYYIDUL ISTIGHFAR
Muqaddimah
Segala puji bagi Allah tempat sekalian alam memuji, memohon ampunan dan pertolongan, kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan dan keburukan amalan kita, sesungguhnya barang siapa yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wata’ala nescaya dia tidak akan tersesat dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang memberi petunjuk kepadanya.

Aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan RasulNya Amma ba’du:

Syurga adalah tujuan hidup seluruh umat mukmin dan cita – cita setiap hamba yang hidup di atas dunia ini, setiap muslim mengetahui bahawasanya dia tidak diciptakan dan dibangkitkan kelak pada hari Kiamat melainkan untuk metauhidkan Allah Subhanahu Wata’ala, hanya Allah semata – mata yang berhak untuk disembah dan bukan yang lainnya, seperti firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam surah Al – Dzariat ayat 53:

“Dan Akutidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”

Maka hikmah daripada diciptakannya makhluk adalah untuk menyembah Allah, tunduk dan patuh pada – Nya, dan tidak mesekutukan Allah dengan lainnya. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan sekalian makhluk yang ada di bumi ini dengan sia – sia, bahkan Allah memberikan ujian dan cabaran untuk menguji siapakah yang lebih baik amalannya daripada mereka semua, dan kemudian mereka akan dikembalikan kepada tuhan mereka untuk mendapatkan balasan dari setiap perbuatan mereka, sesungguhnya setiap hamba telah mengetahui hakikat ini dan mengetahui hikmah daripada penciptaan mereka.

Oleh sebab itu engkau dapat melihat setiap hamba berlumba – lumba mencari keredhaan Allah, berjuang memperolehi syurga dan keselamatan daripada api neraka. Adalah salah satu daripada bentuk kasih sayang Allah tidak menzalimi hambanya barang sedikitpun sesiapa daripada hambaNya yang melakukan perbuatan baik alaupun sebesar biji zarah maka akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda, maka setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh setiap mukmin akan tertulis dalam catatan amal ibadah setiap hamba, pada hari Kiamat kelak dia akan memperoleh balasan dari setiap kebaikannya bahkan Allah sememangnya adalah Maha Memberi dengan berlimpah dan redha akan yang sedikit,seperti mana firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam surah As – Saba ayat 13 menyatakan:
“Dan sedikit dari hamba – hambaKu yang berterima kasih.”

Jikalau Allah adalah Zat yang tidak mahu memberi kenikmatan dan kebaikan kepada hambaNya, menghukum setiap kesilapan manusia, membalas semua kesalahan mereka sama ada yang disengaja mahupun yang tidak, maka tentulah hal tersebut telah merupakan sebahagian daripada bentuk keadilan Allah Subhanahu Wata’ala, hanya sahaja Allah adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun dan Maha Pemberi Maaf, yang memberikan kesempatan bagi hambaNya yang berbuat salah untuk bertaubat dan menyesali perbuatannya. Seperti firman Allah Subhanahi Wata’ala:

“Dan kalau sekiranya Allah menyeksa manusia disebabkan usahanya, nescaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melatapun akan tetapi Allah menangguhkan(penyeksaan) mereka, sampai waktu yang tertentu; maka apabila datang ajal mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Melihat(keadaan)hamba – hambaNya.”[Fathir ayat 45]


Firman Allah Subhanahu Wata’ala:

“Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.”[Yunus ayat 44]Amalan yang soleh hendaklah adalah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wata’ala, supaya amalan tersebut dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wata’ala maka kita mesti memenuhi syarat – syarat diterimanya suatu amalan, syarat – syarat tersebut ialah:
1- Islam
2- Ikhlas
3- Mengikut Sunnah Rasulullah Salallahu A’alaihi Wasallam1)IMAN DAN AMAL SOLEH
Dalam Al – Quran telah di terangkan bahawa iman adalah perkasa penting yang menyebabkan seseorang dapat masuk syurga dengan izin Allah Subhanahu Wata’ala, dalam Al – Quran kewajiban beriman sentiasa siiringi dengan amal soleh oleh sebab itu kita dapati beberapa tempat yang menyebutkan bahawa keimanan hanya dapat menyebabkan seseorang masuk syurga apabila telah diiringi dengan amal soleh. Perbahasan mengenai amal soleh adalah sangat luas dan mencakup perlbagai bidang yang dapat menghasilkan pahala yang besar dan tiada seorang pun sanggup menghitungnya melainkan hanya Allah Subhanahu Wata’ala. Seperti firman Allah Subhanahu Wata’ala:

“Sesungguhnya orang – orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya.”2) TAQWA KEPADA ALLAH
Taqwa ialah: -Perasaan takut kepada Allah
-Melakukan perbuatan yang baik
-Berpuas hati dengan apa yang telah diberikan
-Mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat.
Ada yang mengatakan bahawa taqwa adalah:
- Mendirikan perlindungan antara dirimu dengan azab Allah dengan melakukan amal kebaikan dan meninggalkan perkara2 yang haram.
Kemudian antara pengertian kalimat taqwa yang lainnya ialah:
- Melakukan amal kebaikan atas dasar ketaatan kepada Allah, (atau sepertimana yang telah diterangkan dalam Al – Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Salallahu A’alaihi Wasallam)dengan mengharapkan pahala daripada Allah Subahanahu Wata’ala.
Seperti Firman Allah Subhanahu Wata’ala:
“Sesungguhnya orang – orang yang bertaqwa itu berada dalam syurga(taman – taman) dan (di dekat) mata air-mata air (hanya mengalir).”

Dan firman Allah Subhanahu Wata’ala:
“Sesungguhnya orang – orang yang bertaqwa itu di dalam taman – taman dan sungai – sungai.”

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’ala telah menyediakan syurga bagi hambaNya yang bertaqwa, sepertimana firman Allah Subhanahu Wata’ala:
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang – orang yang bertaqwa.”

Sabda Rasulullah Salallahu A’alaihi Wasallam:
“Kebanyakkan daripada perkara yang menyebabkan manusia masuk syurga adalah taqwa dan akhlak yang mulia, dan kebanyakkan daripada perkara yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka adalah bergunjing dan mengadu domba.”
(Hadith Riwayat, Ibn Majah dan Ahmad dalam Silsilah Ahadith Al – Sahih:977)


2)TAAT KEPADA ALLAH DAN RASULNYA

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dlam Al – Quran:
“Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan RasulNya;nescaya Allah akan memasukkannya kedalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai – sungai dan barangsiapa yang berpaling nescaya akan diazabNya dengan azab yang pedih.”

Dalam Sahih Al – Bukhari daripada Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah Salallahu A’alaihi Wasallam bersabda:
“Setiap umatku akan masuk syurga melainkan orang – orang yang enggan”,para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah siapakah orang – orang yang enggan tersebut? Rasul bersabda: Iaitu orang – orang yang taat kepada ku mereka itu akan masuk syurga dan orang – orang yang engkar padaku maka sesungguhnya mereka itulah orang – orang yang enggan.”(Fath Al – Bari bi Syarh Sahih Al – Bukhari:14/249).

PENGERTIAN ZIKIR DAN KELEBIHANNYAPENGERTIAN ZIKIR

Zikir berasal dari perkataan Bahasa Arab yang membawa erti ingat. Dalam Al – Quran pula ZIKIR mempunyai 3 maksud iaitu ingat, sebut dan ajaran. Ini bererti mengingati Allah, menyebut nama-Nya dan mempelajari ajaran – ajaran Allah iaitu Al – Quran.

Dari segi syara’, zikir merupakan satu istilah umum bagi setiap perkataan(zikir qauli) dan perbuatan(zikir fi’li) yang tidak ada percanggahan dengan hukum syara’. Zikir dengan ertikata yang lain ialah menyebut nama ALLAH dengan membaca:
1-Tasbih “Subhanallah”
2-Tahlil “Lailahaillallah”
3-Tahmid “Alhamdulillah”
4-Takbir “Allah Akhbar”
5-Basmalah “Bismillahirrahmanirrahim”
6-Hasbalah “Hasbi Allah”
7-Hauqalah “Lahaulawalaquwataillabillahila’liyila’zim”

dan lain – lain lagi dan juga membaca Al – Quran serta membaca doa – doa yang ma’tsur, iaitu doa yang diterima dari baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Walaubagaimanapun yang dinamakan zikir itu bukan sahaja hanya tertumpu pada lafaz-lafaz sahaja malah mengerjakan segala tugas agama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wata’ala dan juga menjauhkan diri dari segala laranganNya. Bahkan membaca Al – Quran, mempelajari hadiths – hadiths, ilmu – ilmu agama, melaksanakan sembahyang – sembahyang sunat juga dinamakan sebagai zikir.

MENGAPA KITA PERLU BERZIKIR???
Ianya kerana zikir adalah perintah Allah Subhanahu Wata’ala. Bahkan Rasulullah Shallallahua’alaihi Wasallam juga menggalakkan umat Islam untuk sentiasa berzikir mengingati Allah.
Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam surah Al – Ankabuut ayat 45,tafsirnya:

“Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya”

KELEBIHAN BERZIKIR
Berzikir itu mengandungi kelebihan yang banyak. Sesungguhnya orang yang sentiasa mengamalkan zikir mengingati Allah Subhanahu Wata’ala itu akan mendapat keampunan dan keuntungan pahala yang besar, baik diakhirat mahupun didunia. Firmna Allah Subhanahu Wata’ala dalam surah Al – Anfaal ayat 45, tafsirnya:
“...Ingatlahakan Allah banyak – banyak, mudah – mudahan kamu jadi orang – orang yang beruntung.”

Firman Allah Subahanahu Wata’ala lagi dalam surah Al – Ahzaab ayat 35, tafsirnya:
“...dan orang – orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak – banyak serta orang – orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak – banyak telah menyediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar.”

Antara kelebihannya yang lain pula, dengan berzikir akan terlepas daripada mara bahaya. Seperti yang berlaku kepada Nabi Yunus ‘alaihisalam ketika ditelan ikan maka ia berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wata’ala dalam kegelapan:

“ Laailaahailla anta Subhaanaka Innikuntu Minazhalimiin ”
Tafsirnya: “Tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah dari orang – orang yang zalim.”
(Surah Al – Anbiyaa’:87)

SEKSAAN KE ATAS ORANG – ORANG YANG MELENGAHKAN SOLAT

Nabi Muhammad Salallahu ‘alaihi Wasalam dalam perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, beliau melihat segolongan manusia yang memukul – mukul kepalanya sendiri sehingga hancur, akan tetapi selepas itu kepala itupun bercantum dan kembali semula seperti sedia kala. Kemudian orang itu memukulnya pula sampai hancur. Demikianlah terus menerus mereka laku dengan tidak henti – henti.

Melihatkan keadaan itu, Nabi Salallahu ‘alaihi Wasalam bertanya kepada Jibril: “Siapakah mereka itu wahai Jibril?”
Jibril menjawab:
“Mereka adalah perumpamaan segolongan umat tuan yang suka melengah – lengahkan waktu solat hingga akhirnya habis waktu yang ditentukan”.


Inilah gambaran siksaan ke atas golongan orang yang tidak melakukan solat pada waktu yang ditentukan atau meninggalkan solat dengan sengaja, sebaliknya mereka lakukan solat diluar waktu atau mengqadanya dengan sengaja pada waktu lain. Perbuatan demikian sering berlaku di kalangan umat Islam hari ini yang memberi alasan sibuk dengan urusan harian sehingga berani menangguhkan solat. Untuk mereka Allah mengancam dengan neraka Wail. Firman Allah dalam surah Al – Maa’un(107)ayat4-5, tafsirnya:
“Maka kecelakalah(neraka Wail) bagi orang yang solat;(iaitu) yang solatnya dalam keadaan lalai.”

Friday, 22 January 2010

BERSEDEKAH

Agama Islam amat menggalakan kita supaya hidup saling bantu – membantu dan tolong – menolong kerana dengan cara demikian dapat menimbulkan perasaan hormat – menghormati dan berkasih sayang sesama manusia, tidak mengira samada keluarga, kaum kerabat, rakan, jiran mahupun orang yang tidak dikenali. Dengan amalan demikian dapatlah kita nikmati kehidupan yang aman damai, sejahtera dan harmoni, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat mahupun bernegara. Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam surah Al – Maidah ayat 2:

Tafsirnya:”Dan hendaklah kamu bertolong – tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa dan janganlah kamu bertolong – tolangan pada melakukan dosa(maksiat)dan pencorobohan. Dan bertaqwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah Maha Berat Azab seksaNya bagi sesiapa melanggar perintahNya.”

Salah satu cara untuk melaksanakan konsep tolong – menolong atau bantu – membantu ialah dengan bersedekah. Sesungguhnya sedekah sangat digalakkan oleh agama Islam. Ia merupakan salah satu cara kita menzahirkan kesyukuran dengan nikmat rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wata’ala. Amalan sedekah merupakan kunci untuk mendapatkan ketenangan dan kebahgiaan hidup, dan ianya juga merupakan latihan jiwa atau rohani agar kita hidup menjadi orang yang perihatin, balas kasihan, kasih sayang, jauh dari bersifat pentingkan diri sendiri dan sebagainya.
Ketahuilah bahawa orang yang bersedekah telah dijanjikan ganjaran yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wata’ala, tidak kira banyak atau sedikit, apa yang penting ialah niat dan keikhlasan orang yang bersedekah. Dalam hal ini, ganjaran orang yang bersedekah itu sangat banyak, antaranya ialah:

1)Terhindar dari mendapat Su ul Khatimah iaitu mati dalam keadaan yang buruk dan hina.
2)Mendapat harta dan rezeki yang bertambah – tambah bahkan juga mendapat berkat.
3)Mendapat ganjaran pahala seperti pahala Perang Uhud, bahkan lebih besar dari itu.
4)Diampunkan dosanya, dipermudahkan perhitungan amal, dipanjangkan umur.
5)Dapat mensucikan jiwa.
6)Diselamatkan dari api neraka.
7)Mendapat naungan dari Allah Subhanahu Wata’ala di hari kiamat kelak.
8)Mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wata’ala serta menyelematkan dari bela dan musibah.

Itulah keberuntungan orang – orang yang bersedekah, oleh itu orang yang enggan bersedekah, yang takut atau tidak mahu hartanya berkurang, mereka sebenarnya berada dalam kerugian yang bukan sedikit, tetapi sangatlah besar. Dengan bersedekah kita boleh menikmati ganjaran yang begitu banyak dengan mudah serta berlipat ganda dari apa yang telah dikeluarkan, maka rebutlah peluang keemasan itu dengan cepat. Ketahuilah bahawa bersedekah itu umpama suatu pelaburan yang tidak akan mengalami kerugian walau sedikitpun, bahkan sangat menguntungkan, kita renungilah firman Allah Subhanahu Wata’ala dalm surah Al – Baqarah ayat 261:

Tafsirnya:”Bandingan derma orang – orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah,ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangki, tiap – tiap tangki itu pula mengandungi seratus biji. Dan ingatilah Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas Rahmat KurniaNya, lagi Meliputi Alam Pengetahuan.”

Sebagaimana kita ketahui bahawa pada zaman ini kita menghadapi banyak ancaman seperti wabak penyakit, tidak terkecuali bencana alam seperti banjir, gempa bumi, taufan, tanah susur dan sebagainya. Maka sebagai umat Islam kita menghadapi situasi – situasi tersebut dengan sabar dan tabah menghadapi disamping berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Selain itu perbanayakkanlah amalan bersedekah kerana sedekah itu boleh menyelamatkan kita dari mara bahaya dan bencana serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wata’ala.

Oleh itu hulurkanlah sedekah dengan seikhlas hati samada kepada ahli keluarga atau kepada sesiapa yang memerlukan. Lebih – lebih lagi dinegara kita banyak kemudahan untuk kita menghulurkan sedekah atau derma, seperti melalui khidmat pesanan ringkas(sms), tabung – tabung kutipan derma yang telah ditempatkan ditempat – tempat yang khusus seluruh negara dan seumpamanya. Inilah peluang kita untuk meraih keuntungan dan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wata’ala.

Akhirnya sama – samalah kita berdoa semoga kita mendapat naungan dan rahmat Allah Subhanahu Wata’ala, dan mudah – mudahan negara kita dihindari dari apa jua musibah. Amin Ya Rabbala’alamin.

"Wahai orang – orang yang beriman jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan perkataan membangkit – membangkit dan kelakuan yang menyakiti, seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk – nunjuk kepada manusia(ria). Dan ia pula tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wata’ala dan hari akhirat.”

Friday, 15 January 2010

GERHANA MATAHARI DAN BULAN

Allah Subhanahu Wata’ala Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui akan segala kejadian, Dialah juga yang menjadikan apa yang ada di bumi seperti manusia, jin, tumbuh – tumbuhan dan haiwan, serta menjadikan apa yang dilangit seperti bulan, matahari dan sebagainya. Iaitu sebagai bukti keterangan yang nyata tentang Qudrah, Iradah, I’lmu, kebijaksanaan serta pengurniaan nikmat dari Allah Subhanahu Wata’ala yang banyak dan luas yang mendorong supaya makhluk memuji dan bersyukur, serta mengabdikan diri sebagai hamba dengan khusyuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

Umat Islam percaya dengan penuh yakin bahawa Allah Subhanahu Wata’ala pentadbir seluruh alam, segala peredaran cekerawala, bumi, bulan, matahari dan seumpamanya adalah dibawah kekuasaan Allah Subhanahu Wata’ala yang menggerakkannya. Peredaran bulan dan matahari yang teratur setiap hari secara berganti – ganti, matahari beredar diwaktu siang, manakala bulan beredar diwaktu malam adalah atas Qudrah dan Iradah Allah Subhanahu Wata’ala jua, dan ianya mempunyai hikmah dan tujuan tersendiri, Maha Suci Allah Pentadbir Seru sekian alam.

“Dan juga yang menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar, untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu.”

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’ala menjadikan malam dan siang adalah sebagai tanda kekuasaan atau bukti kekuasaanNya, keduanya (malam dan siang) akan mengakibatkan perubahan dan perbezaan cuaca, masa dan waktu. Begitu juga dengan kejadian gerhana, adapun gerhana itu terbahagi kepada dua iaitu gerhana matahari dan bulan. Gerhana itu suatu perubahan, suatu kejadian, suatu keagungan dan kebesaran Tuhan yang berlaku pada matahari dan bulan dimana kejadian ini adalah suatu perkara yang amat mudah bagi Allah Subhanahu Wata’ala melakukannya.
Oleh itu jika berlaku kejadian gerhana matahari atau bulan,ianya bukanlah merupakan suatu tanda akan timbul suatu kejadian yang aneh dan mengkhuatirkan, tetapi gerhana itu berlaku atas sifat wajib bagi
Allah Subhanahu Wata’ala iaitu berkehendak dan berkuasa atas segala sesuatu yang tidak dapat dihalang oleh apa jua kekuatan pun didunia ini, sebagaimana hadith Rasulullah Salallahu A’alaihi Wasallam:

Maksudnya:”Dari Abi Masu’d Radhiallahu Anh berkata:Sabda Rasulullah Salallahua’alaihi Wasallam: Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan gerhana kerana kematian atau hidup seseorang, maka apabila kamu melihat gerhana itu berdirilah bersembahyang dan berdoalah kepada Allah.”

Apabila berlaku gerhana, kita sebagai umat Islam adalah dianjurkan oleh Rasulullah Salallahua’alaihi Wasallam supaya bersegera untuk melakukan perkara – perkara yang berkebajikan seperti berdoa, berzikir, bersembahyang, bertakbir, bersedekah dan beristighfar. Sebagaimana hadith Rasulullah Salallahua’alaihi Wasallam:

Maksudnya:”Dari Aisyah Radhiallahu Anhu ia berkata: Sabda Rasulullah Salallahu A’alaihi Wasallam:Maka apabila kamu melihat gerhana itu lalu berdoalah kamu kepada Allah Ta’ala, serta berzikir, bersembahyang dan bersedekah.”

Oleh yang demikian, wahai kaum muslimin,marilah kita sama – sama mengambil kesempatan semasa berlakunya gerhana ini untuk bersegera bertaubat atas segala dosa yang telah dilakukan, serta memperbanyakkan doa dan Istighfar memohon keampunan kehadhirat Allah Subhanahu Wata’ala. Disamping itu, marilah kita melakukan perkara – perkara yang berkebajikan dan menghindarkan daripada melakukan perkara – perkara munkar dan maksiat serta perbuatan syirik yang bercegah dengan ajaran agama Islam. Mudah – mudahan kejadian gerhana ini akan menimbulkan keinsafan,menambahkan dan menguatkan lagi keimanan serta ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Amin Ya Rabbala’alamin.

”Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, ada tanda – tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang – orang yang berakal:Iaitu orang – orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata:Wahai Tuhan kami! Tidaklah Engkau menjadikan benda – benda ini dengan sia – sia, Maha Suci Engkau maka peliharalah kami dari azab neraka.”

Wednesday, 16 December 2009

MELANGKAH TAHUN BARU HIJRAH

Tahun demi tahun, usia kita semakin meningkat dan semakin dekat kepada kematian. Akan tetapi sedarkah kita, dengan kehidupan yang tidak kita ketahui bila penghujungnya itu, berapa banyakkah bekalan yang telah kita persiapkan untuk menghadapinya. Kita sering lalai dan asyik dengan kesenangan dan kenikmatan Dunia sehingga kerananya kita lupa kepada Akhirat yang bakal kita tempuhi.

Kemewahan harta benda, kesihatan tubuh badan dan kesenangan hidup seharusnya membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, menta’atiNya dan sentiasa mengingatiNya. Dengan demikian, kita akan sentiasa dekat kepadaNya. Akan tetapi tidak kurang juga ada terus alpa dan lalai dengan kemewahan dan kesenangan itu sehingga mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wata’ala. Maka bersempena dengan melangkah kita ketahun baru 1431 Hijrah ini, marilah kita tingkatkan usaha untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wata’ala, kerana hanya demikian, kita dapat mengharungi kehidupan diDunia dan sejajar dengan kehendakNya. Kita bukakan minda, isikan jiwa dengan ilmu agama, cekal dan terus bertaqwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wata’ala agar kita dapat menangkis segala anasir jahat yang cuba untuk menggugat keimanan kita.

Kita sucikanlah hati dan jiwa dengan meninggalkan apa jua perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wata’ala. Inilah salah satu cara hijrah yang boleh kita lakukan sebagai seorang muslim. Sabda Rasulullah Salallahu A’alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al – Bukhari dari Abdullah Bin A’amru Radhiallahu Anhuma:

Maksudnya:
“Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wata’ala.”

Dalam usaha meningkatkan integriti dan kehormatan Islam serta umatnya, kita hendaklah berusaha menjadi umatnya yang terbaik, bukan sahaja dari aspek keduniaan, bahkan apa yang lebih penting ialah menjadi umat yang terbaik dari aspek kerohanian seperti beriman kepada Allah Subhanahu Wata’ala dan hari Akhirat, mengajak berbuat kebajikan dan mencegah berbuat kemunkaran. Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam surah Al – Imran ayat 110:

Tafsirya:
“Kamu wahai Muhammad adalah sebaik – baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah(buruk dan keji), serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu Wata’ala dengan sebenar – benar iman. Dan kalaulah ahli kitab(Yahudi dan Nasrani) itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakkan mereka orang – orang yang fasik.”

Dalam membicara tentang hijrah, kita imbas kembali kepada sejarah penghijraan Rasulullah Salallahu A’alaihi Wasallam ke Yassrib(Madinah), yang telah berjaya menyatupadukan kaum Ansari dan Muhajirin dengan cara mempersaudarakan antara mereka. Rasulullah Salallahu A’alaihi Wasallam juga telah berjaya mewujudkan piagam Madinah dibawah pimpinan baginda sendiri. Setelah itu Agama Islam pun berkembang luas hingga sampai keMekah, dan terus berkembang sehingga ketanah – tanah Arab. Akhirnya Agama Islam terus tersebar keseluruhan pelusuk Dunia.

Untuk itu, sebagai umat Islam yang taat dan cintakan baginda Rasulullah Salallahu A’alaihi Wasallam, kita perlulah meneruskan perjuangan baginda untuk mengajak manusia seluruhannya kejalan Allah, serta rela berkorban dengan kemampuan yang kita ada baik harta, masa mahupun jiwa.

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam surah At – Taubah ayat 20:

Tafsirnya:
“Sesungguhnya orang – orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka, adalah lebih besar dan tinggi darjatnya disisi Allah dan mereka itulah orang – orang yang berjaya.”

Perlulah diketahui bahawa penghijraan Nabi Muhammad Salallahu A’alaihi Wasallam dan pengikut – pengikut baginda meninggalkan kota Mekah bukanlah kerana takut diseksa atau dibunuh oleh pihak musuh, akan tetapi ianya merupakan perintah Allah Subhanahu Wata’ala. Inilah contoh yang patut kita taladani jika kita benar – benar ingin membuktikan keta’atan, kesetiaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wata’ala iaitu memiliki kecekalan, keberanian serta tidak gentar menghadapi apa jua dugaan dan halangan dalam usaha untuk menegakkan Syiar Islam. Kita sesungguhnya telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu Wata’ala lima kali setiap hari:

Tafsirnya:
“Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan sekalian alam.”

Oleh yang demikian, bersempena kedatangan tahun baru hijrah ini marilah kita sam – sama muhasabah diri, bertaubat nasuha dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wata’ala dari segala dosa – dosa yang telah kita lakukan selama ini. Sebagai tanda kesyukuran dengan ketibaan tahun baru hijrah 1431 ini, sama – samalah kita berdoa semoga kita dapat melakukan hijrah dengan lebih baik. Kita semua akan dapat bekerjasama untuk membangun bangsa, agama dan negara dengan petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wat’ala. Amin Ya Rabbala’alamin.


“Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya ia akan dapati dimuka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan RasulNya, kemudian ia mati dalam perjalanan hijrahnya, maka sesungguhnya telah tetap pahala hijrahnya disisi Allah, dan ingatlah Allah Maha Pengampun Lagi Maha Mengasihani.”